Putnu dienu vadītāju semināru materiāli 2019

Putnu dienu pasākumu vadītāju redzesloka paplašināšanai noorganizējām seminārus 2019. gadā pieredzējušā putnu vērotāja un gida Andra Klepera vadībā. Semināri paredzēti kā cikls – sākumā ar teorētisko bāzi un pārejot uz praktiskākām lietām. Pēc šiem semināriem vēl paredzēta arī praktiska ekskursija, kur nostiprināt iegūtās zināšanas.

Semināru video ierakstu apkopojums atrodams šajā saitē.

Materiāli no semināriem (prezentācijas un citi) apkopoti šeit.

 

1. nodarbība “Kā un kāpēc aizraut ar putniem? Ekskursiju un radošu darbnīcu misija” (Rīgā, 1h:35m)

 

2. nodarbība. “Kā stiprināt putnu tēmas interpretācijas kvalitāti ekskursijās un darbnīcās?” (Rīgā, 53m)

3. nodarbība no Bārbeles semināra ar ekskursiju (3h:18m, ekskursija no 2h:59m)