Putni Svētes lejtecē

Datums
10
Apr 2021
-
11
Apr 2021
Laiks
Vieta:

Svētes paliene

Dalies:
Apraksts

Par vienu no labākajām pavasara putnu migrācijas vērošanas vietām Latvijā tiek uzskatīta Svētes upes lejtece. Tā ir izcila pavasara gājputnu novērošanas vieta, kur putnu pulcēšanos var manīt sākot no marta otrās puses līdz maija pirmajai pusei. Ir gadi, kad pavasarī šeit vienlaikus uzturas pat vairāk nekā 10 000 zosu, galvenokārt baltpieres un sējas zosis, taču regulāri novēro arī baltvaigu zosis. Pavasarī lielā skaitā uzturas arī caurceļojoši gulbji, pīles un bridējputni. Svētes upes lejteces teritorijā 2004.gadā ir izveidots dabas parks “Svētes paliene”. Lai saudzētu migrējošo putnu barošanās un atpūtas vietas un nodrošinātu netraucētus dzīves apstākļus retām un īpaši aizsargājamām putnu sugām, no 1. marta līdz 1. jūnijam ir noteikts aizliegums cilvēkiem uzturēties dabas parka “Svētes paliene” lieguma zonā Jelgavas novada Valgundes un Līvbērzes pagastos abpus Lielupes upei. Šajā periodā Dabas aizsardzības pārvalde ir aktualizējusi arī lieguma zonas uzraudzību.

Putnu vērotājiem putnu migrāciju ir iespēja vērot tikai īpaši noteiktos punktos, ārpus lieguma zonas – Lielupes kreisajā krastā, Jelgavas novada Līvbērzes pagastā pie sūknētavas un Lielupes labajā krastā Mellīzera apkārtnē un laukos pie Hercogu kapiem netālu no Vītoliņiem. Automašīnas vai velosipēdus var atstāt uz piebraucamajiem ceļiem, bet līdz norādītajiem punktiem doties ar kājām, nepārkāpjot lieguma zonu.

Jāņem vērā, ka putni var atrasties tālu no ceļiem un novērošanas punktiem, tādēļ būtu noderīgi paņemt līdzi binokli. Putnu vērošanu ietekmē laikapstākļi, piemēram, miglainos pavasara rītos redzamība būs apgrūtināta. Šai nodarbei ir jāizvēlas piemērots apģērbs – nemirkstošus apavus, siltas, vēju un nokrišņus aizturošas drēbes. Būtisks nosacījums ir saudzēt dabu, ņemt vērā lieguma zonu uzturēšanās ierobežojumus un netraucēt putnu migrāciju.

Vairāk par putnu vērošanu var uzzināt tīmekļvietnē www.putnudienas.lv.

Savukārt ar aktuālo tūrisma piedāvājumu un atpūtas iespējām Jelgavā un apkārtnē variet iepazīties šeit: www.visit.jelgava.lv.

Aicinām ievērot valstī pieņemtos distancēšanās noteikumus.

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, 63005448